Det Kreative Musikmenneske

At være kreativ betyder at man er skabende og har en iderigdom som man kan realisere. For at kunne det, skal man kunne noget, ellers går det ikke. Man bevæger sig ind i en proces, når man skaber noget, og der findes ikke noget bedre end når man er færdig med sit værk, og kan præsentere det for andre, og opleve at det virker. I musik hedder det at skabe et nummer, at man komponerer, hvilket man jo kan gøre på mange måder. Men musikken kan indeholde nytænkning og skøre og skæve indfaldsvinkler, og på den måde blive spændende at lytte til.

Jeg kan godt lide gode sangbare melodier, der ikke nødvendigvis er så lette at spille, fordi der er leget med harmonigangene og måske også nogle rytmiske ting. Men man kan nu også sagtens lave nogle flotte sange, der kan spilles af børn. Hvis børn skaber et musiknummer, skal det ske i samarbejde med en voksen, der hjælper til med at realisere børnenes ideer, sådan at det kommer til at lyde godt. Børn kan være meget iderige og kreative, når de leger sig ind i den skabende proces med tekst og melodi, og når man så sammen kan spille nummeret for andre, er ideerne realiseret, og man kan være stolt. Det kunne lade sig gøre!

Jeg selv har skrevet et større musikprojekt for børn, unge, og voksne, hvor musikken gør lidt grin med hele den teknologiske udvikling, og prioriteringen af denne igennem en længere årrække. Jeg mener, at det vi frygtede tilbage i 90'erne ved denne udvikling, faktisk har vist sig at være rigtig nok, - det kører bare derud af, og enten følger vi med, eller også står vi af. Jeg mener, at vi har et samfund med så utroligt mange dygtige og kvalificerede mennesker, men det er blevet lidt køligt og mere overfladisk at være dansker, end tidligere. De samme tendenser er vel også gældende andre steder. Det handler om værdiprioriteringer, og hvad det angår, kan musikken godt være stolt af sine,- eller rettere sagt, den kan hvis den vil,- for musikken i dag bærer også præg af tidens ånd i samfundet. Det er derfor blevet på tide, at prøve at trække lidt i den anden retning, ved at lave nogle musikprojekter, der kultiverer og stimulerer de varmere og mere dybdegående kvaliteter, og det kreative, fordi det styrker troen på, at noget bedre kan lade sig gøre (åbenhed). At dyrke værdier der får mennesker til at blomstre op og blive levende, ville vist være en hel vækkelse af alt det der er "faldet i søvn".

Jeg har meget stor respekt for danske komponister som Doky-Brothers, Jørgen Emborg, Frans Bak, Søren Kragh-Jacobsen, og Michael Bojesen, f.eks., fordi de efter min mening skaber kvalitetsmusik med gode sangbare melodier på helt deres egen måde. Jeg forsøger som musiklærer at gøre lidt af det samme så godt jeg kan.